Στα τέλη του 2010 από τη συνεργασία των αρχιτεκτόνων Ζαχαρία Κεχαγιόγλου  και Λίνας Δήμου, σχηματίζεται το αρχιτεκτονικό γραφείο morearchitectureμε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αντικείμενο του γραφείου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, που αφορούν στη :

- μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ιδιωτικών έργων
- αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου (κατοικία και επαγγελματικοί χώροι)
- ανακαίνιση, κατασκευή επαγγελματικών χώρων και κατοικιών
- οργάνωση – διοίκηση έργου και εργοταξίου

καθώς και σε υπηρεσίες αδειοδότησης και νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως:

-  έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε είδους κατασκευής
- ενεργειακή επιθεώρηση – έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
- διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χώρων που έχουν αλλάξει χρήση
- βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Το γραφείο πλαισιώνεται από καταξιωμένους συνεργάτες μηχανικούς που εγγυούνται για την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών .