Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας