Κάθετη μονάδα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Καλοχώρι