Στα τέλη του 2010 από τη συνεργασία των αρχιτεκτόνων Ζαχαρία Κεχαγιόγλου και Λίνας Δήμου, σχηματίζεται το αρχιτεκτονικό γραφείο “more…architecture” με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Προτεραιότητα
του γραφείου είναι ο εναρμονισμός του δομημένου χώρου με το φυσικό περιβάλλον με βασικό γνώμονα την ισορροπία αισθητικής και λειτουργίας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στόχος μας είναι να διερευνούμε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού που περιστρέφονται γύρω από την αρχιτεκτονική, καθοδηγώντας τον πελάτη στην ολοκλήρωση της αρχικής του αναζήτησης.
Σε κάθε έργο, εμείς και οι συνεργάτες μας ασχολούμαστε με την έντονη δημιουργική διαδικασία όπου ο καθένας συνεισφέρει και μαθαίνει από τον άλλο. Οι καθαρές φόρμες, η συνύπαρξη παράδοσης και σύγχρονων τεχνολογιών, το παιχνίδι φωτός και σκιάς, σε συνδιασμό με την κατανόηση των απαιτήσεων του σχεδιασμού και των επιχειρηματικών στόχων των πελατών μας, είναι τα εργαλεία για να παρέχουμε βέλτιστες λύσεις σε όλο το φάσμα των επιστημονικών κλάδων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Παροχή υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, που αφορούν στη :

μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ιδιωτικών έργων

αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου (κατοικία και επαγγελματικοί χώροι)

ανακαίνιση, κατασκευή επαγγελματικών χώρων και κατοικιών

οργάνωση – διοίκηση έργου και εργοταξίου

καθώς και σε υπηρεσίες αδειοδότησης και νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως :

έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε είδους κατασκευής

ενεργειακή επιθεώρηση – έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών

βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Το γραφείο πλαισιώνεται από καταξιωμένους συνεργάτες μηχανικούς που εγγυούνται για την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.