Εκτέλεση εργασιών με τη διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας ΥΔΟΜ

Σύμφωνα με την απόφαση για όσες εργασίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας οι πολίτες πρέπει απλά να ενημερώνουν 48ώρες πριν την εκτέλεση τους, συμπληρώνοντας ένα έντυπο, την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και να την γνωστοποιούν στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
Δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ” όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).
Η απόφαση είναι άμεσης εφαρμογής και ενημερώνονται ήδη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της αρμόδιας διεύθυνσης (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ.